Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

Thị trấn lam Sơn tổ chức ra quân giai phóng hành lang ATGT

Ngày 14/08/2023 09:44:42

 Thực hiện kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 26/7/2023 của UBND thị trấn Lam Sơn về việc mở đợt cao điểm giải phóng hành lang ATGT năm 2023. 
Mục đích:

1.Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong xã hội, góp phần phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông. Không để xảy ra tình trạng vi phạm trong lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để họp chợ, làm nơi buôn bán hàng hóa, đảm bảo đường thông hè thoáng.

            2. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo ATGT.

3. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thị trấn Lam Sơn theo quy định của pháp luật.

4. Đối với cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong việc tổ chức, hướng dẫn nhân dân chấp hành pháp luật về ATGT. Gương mẫu trong việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT vận động người thân và mọi người chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Huy động lực lượng tổ chức tuần tra trên địa bàn thị trấn Lam Sơn, tập trung ở các khu vực phức tạp về trật tự công cộng (Khu 3) để xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường để làm nơi kinh doanh buôn bán, bày hàng hóa, treo biển quảng cáo…… gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng.

            - Lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về trật tự công cộng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

            - Tháo dỡ, tạm giữ đối với các biển quảng cáo đặt, treo, gắn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, các công trình tạm xây dựng trái phép trên đất hành lang an toàng giao thông.
Thời gian tiến hành:

Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 08/8/2023 tổ chức tuyên truyền, cam kết đối với các cá nhân có hành vi vi phạm yêu cầu tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm về trật tự công cộng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

- Ngày 09/8/2023, triển khai kế hoạch đối với các khu phố tổ chức ra quân thực hiện kế

- Ngày 11/8/2023, tiến hành ra quân xử lý đối với các hành vi vi phạm về trật tự công cộng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

- Ngày 12/8/2023, tiến hành ra quân dọn dẹp cắt cây cối dọn dẹp hành lang.

ATGT.jpg
z4601439188336_22f5f9b6b6fb54aca4f670a8d8dcc0b0.jpg
trung.jpg
z4601435719761_8debe2e568aa03b8aadfb0cc39d5b3bb.jpg
z4601435799525_d6390d04d566e023fa299c814630323b.jpg
z4601435906854_b19640840eba68163f1dbcaa2970e65a.jpg
z4601435993522_db64212452122acda2483b157842c438.jpg
z4601436195639_8d934b9c3b1ada03c09dd5c101adf57a.jpg
z4601436519988_c034bfe05db6946f73e725f5467981b4.jpg
z4601438295157_e1af2b1683d9f010de54a9feec53c8df.jpg
z4601438603548_3e88844a139877d11d4db88d3deec37d.jpg
z4601439188336_22f5f9b6b6fb54aca4f670a8d8dcc0b0.jpg
 

Thị trấn lam Sơn tổ chức ra quân giai phóng hành lang ATGT

Đăng lúc: 14/08/2023 09:44:42 (GMT+7)

 Thực hiện kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 26/7/2023 của UBND thị trấn Lam Sơn về việc mở đợt cao điểm giải phóng hành lang ATGT năm 2023. 
Mục đích:

1.Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong xã hội, góp phần phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông. Không để xảy ra tình trạng vi phạm trong lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để họp chợ, làm nơi buôn bán hàng hóa, đảm bảo đường thông hè thoáng.

            2. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo ATGT.

3. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thị trấn Lam Sơn theo quy định của pháp luật.

4. Đối với cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong việc tổ chức, hướng dẫn nhân dân chấp hành pháp luật về ATGT. Gương mẫu trong việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT vận động người thân và mọi người chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Huy động lực lượng tổ chức tuần tra trên địa bàn thị trấn Lam Sơn, tập trung ở các khu vực phức tạp về trật tự công cộng (Khu 3) để xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường để làm nơi kinh doanh buôn bán, bày hàng hóa, treo biển quảng cáo…… gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng.

            - Lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về trật tự công cộng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

            - Tháo dỡ, tạm giữ đối với các biển quảng cáo đặt, treo, gắn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, các công trình tạm xây dựng trái phép trên đất hành lang an toàng giao thông.
Thời gian tiến hành:

Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 08/8/2023 tổ chức tuyên truyền, cam kết đối với các cá nhân có hành vi vi phạm yêu cầu tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm về trật tự công cộng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

- Ngày 09/8/2023, triển khai kế hoạch đối với các khu phố tổ chức ra quân thực hiện kế

- Ngày 11/8/2023, tiến hành ra quân xử lý đối với các hành vi vi phạm về trật tự công cộng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

- Ngày 12/8/2023, tiến hành ra quân dọn dẹp cắt cây cối dọn dẹp hành lang.

ATGT.jpg
z4601439188336_22f5f9b6b6fb54aca4f670a8d8dcc0b0.jpg
trung.jpg
z4601435719761_8debe2e568aa03b8aadfb0cc39d5b3bb.jpg
z4601435799525_d6390d04d566e023fa299c814630323b.jpg
z4601435906854_b19640840eba68163f1dbcaa2970e65a.jpg
z4601435993522_db64212452122acda2483b157842c438.jpg
z4601436195639_8d934b9c3b1ada03c09dd5c101adf57a.jpg
z4601436519988_c034bfe05db6946f73e725f5467981b4.jpg
z4601438295157_e1af2b1683d9f010de54a9feec53c8df.jpg
z4601438603548_3e88844a139877d11d4db88d3deec37d.jpg
z4601439188336_22f5f9b6b6fb54aca4f670a8d8dcc0b0.jpg
 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com