Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

    

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỊ TRẤN LAM SƠN

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ/Chức danh

Nơi ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

LLCT

QLNN

Chứng chỉ tin học

THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY: 05 ĐỒNG CHÍ

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Thanh Tùng

10/10/1974

BTĐU/CT HĐND

TT Lam Sơn

Luật

TC

x

 

2

Ngô Thành Nguyên

07/03/1973

PBTTTĐU

TT Lam Sơn

Xã hội học

TC

x

 

3

Trịnh Hữu Thảo

19/09/1965

CT.UBND

TT Lam Sơn

QLNN

TC

x

 

4

Trịnh Việt Trung

16/11/1974

Phó chủ tịch UBND

TT Lam Sơn

QLNN

TC

x

C

5

Nguyễn Thị Thu

07/09/1972

CTMTTQ

TT Lam Sơn

Luật

TC

x

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY: 15 ĐỒNG CHÍ

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Thanh Tùng

10/10/1974

BTĐU/CT HĐND

TT Lam Sơn

Luật

TC

x

 

2

Ngô Thành Nguyên

07/03/1973

PBTTTĐU

TT Lam Sơn

Xã hội học

TC

x

 

3

Trịnh Hữu Thảo

19/09/1965

CT.UBND

TT Lam Sơn

QLNN

TC

x

 

4

Trịnh Việt Trung

16/11/1974

Phó chủ tịch UBND

TT Lam Sơn

QLNN

TC

x

C

5

Nguyễn Thị Thu

07/09/1972

CTMTTQ

TT Lam Sơn

Luật

TC

x

 

6

Lê Minh Đức

11/02/1976

Phó Chủ tịch HĐND

TT Lam Sơn

Luật

TC

x

 

7

Nguyễn Thị Nụ

10/02/1983

Phó chủ tịch UBND

TT Lam Sơn

SP Ngữ văn

TC

x

B

8

Vũ Viết Huấn

26/02/1968

CT.H CCB

TT Lam Sơn

 Luật

TC

x

B

9

Lê Thị Tuyết

02/09/1968

Chủ tịch Hội LHPN

TT Lam Sơn

Trung cấp pháp lý

TC

x

 

10

Đỗ Đình Lưu

25/06/1981

Chủ tịch Hội ND

TT Lam Sơn

QLNN

TC

x

TT03

11

Phạm Đức Dũng

23/6/1992

BT Đoàn TN

TT Lam Sơn

QLNN

TC

 

B

12

Trần Văn Lục

07/10/1987

Chỉ huy trưởng Quân sự

TT Lam Sơn

Trung cấp Quân sự

TC

 

B

13

Lê Ngọc Thành

 

Trưởng Công an

 

 

 

 

 

14

Lê Thị Hương

 

Hiệu trưởng Trường Mầm non

 

 

 

 

 

15

Lê Văn Tú

20/02/1984

CCH VP-TK/ PCN.UBKT

TT Lam Sơn

QLNN

TC

x

 

HĐND gồm 02 đồng chí

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Thanh Tùng

10/10/1974

BTĐU/CT HĐND

TT Lam Sơn

Luật

TC

x

 

2

Lê Minh Đức

11/02/1976

Phó Chủ tịch HĐND

TT Lam Sơn

Luật

TC

x

 

UBND gồm: 05 đồng chí

 

 

 

 

 

 

1

Trịnh Hữu Thảo

19/09/1965

CT.UBND

TT Lam Sơn

QLNN

TC

x

 

2

Trịnh Việt Trung

16/11/1974

Phó chủ tịch UBND

TT Lam Sơn

QLNN

TC

x

C

3

Nguyễn Thị Nụ

10/02/1983

Phó chủ tịch UBND

TT Lam Sơn

SP Ngữ văn

TC

x

B

4

Trần Văn Lục

07/10/1987

Chỉ huy trưởng Quân sự

TT Lam Sơn

Trung cấp Quân sự

TC

 

B

5

Lê Ngọc Thành

 

Trưởng Công an

 

 

 

 

 

CÔNG CHỨC UBND

 

 

 

 

 

 

 

1

Trần Văn Lục

07/10/1987

Chỉ huy trưởng Quân sự

TT Lam Sơn

Trung cấp Quân sự

TC

 

B

2

Lê Ngọc Thành

 

Trưởng Công an

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Xuân Quảng

15/05/1965

Văn phòng  - Thống kê

TT Lam Sơn

Trung cấp pháp lý

TC

 

B

4

Đào Ngọc Thành

11/10/1982

Văn phòng  - Thống kê

TT Lam Sơn

Luật

TC

x

A

5

Phạm Công Quyền

10/06/1984

BT Đoàn TNCS HCM

TT Lam Sơn

Đại học Luật

TC

 

B

6

Lê Văn Tú

20/02/1984

CCH VP-TK/PCN.UBKT

TT Lam Sơn

QLNN

TC

x

 

7

Nguyễn Văn Tuyến

04/04/1964

Văn hoá - Xã hội

TT Lam Sơn

 quản lý văn hóa

 

 

 

8

Nguyễn Văn Thủy

05/02/1970

VH - XH

TT Lam Sơn

QLNN

TC

 

B

9

Lê Thị Vân

16/09/1984

VH - XH

TT Lam Sơn

Quản trị NL

TC

x

B

10

Đỗ Như Hùng

05/08/1965

TP- HT

TT Lam Sơn

 Luật

TC

 

B

11

Vũ Viết Hùng

10/10/1971

TP-HT

TT Lam Sơn

Trung cấp pháp lý

TC

 

 

12

Nguyễn Văn Lâm

15/09/1965

Kế toán

TT Lam Sơn

Kế toán

TC

 

 

13

Lưu Thị Nga

10/10/1986

CC.ĐC-NN&MT

TT. Lam Sơn

Chăn nuôi thú y

TC

x

B

14

Nguyễn Văn Quang

04/04/1967

ĐC - NN-XD & MT

Xuân Phú

Địa chính

TC

 

 

15

Tạ Quốc Thuần

02/06/1986

CCH TP-HT

Xuân Lam

Trung cấp Công an

TC

 

 

 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com