Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

Giới thiệu tổng quan về thị trấn Lam Sơn

Ngày 17/04/2020 10:38:07

Giới thiệu tổng quan về thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
Thị trấn Lam Sơn được thành lập ngày 07/02/1991 theo quyết định số 65/TCCP của Ban tổ chức - Cán bộ của Chính phủ (nay là Thủ tướng Chính phủ) trên Cơ sở tách một phần  địa giới của các xã Thọ Xương, Xuân Lam, Thọ Lâm,  thành lập TT Lam Sơn, như Thôn Đoàn kết của xã Thọ Xương, thôn Lam Sơn của xã Xuân Lam, các khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 được hình thành trên cơ sở địa giới của làng Mục ngoại xã Thọ Xương, Thọ Lâm và nông trường Sao Vàng trước đây. Đến tháng 10/2018khu 2 sáp nhập vào khu 1vàkhu 3, Thị trấn Lam Sơn còn lại 7 đơn vị thôn khu trong đó có 5 khu phố và 2 thôn gồm: Khu 1, khu 3; khu 4; khu 5; khu 6 và 2 thôn là thôn Đoàn Kết và Thôn Lam Sơn.
* Vị trí địa lý:
Thị trấn Lam Sơn nằm ở phía tây huyện Thọ Xuân, cách trung tâm huyện 15km, cách thành phố Thanh Hóa 45km.
- Phía đông:  Giáp xã Thọ Lâm
- Phía Nam và phí Tây:  Giáp xã Thọ Xương
- Phía Bắc:  Giáp xã Kiên Thọ (huyện Ngọc Lặc).
* Diện tích đất tự nhiên: 383,21ha; 
* Dân số: 2051 hộ; 7634 nhân khẩu;
 

 

Bản đồ thị trấn Lam Sơn trước lúc sáp nhập 
(Ảnh chụp lại từ cuốn lịch sử xây dựng và phát triển  thị trấn Lam Sơn (1991-2018)

Công sở thị trấn Lam Sơn trước khi sáp nhập
(Ảnh chụp lại từ cuốn lịch sử xây dựng và phát triển  thị trấn Lam Sơn (1991-2018) 
phần giới thiệu về xã Xuân Lam

 Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy Thanh Hóa, huyện ủy Thọ Xuânxã Xuân Lam được thành lập vào tháng 6 năm 1954, tách từ xã Thuận Thiên ra làm 2 xã là xã Xuân Lam và xã Xuân Thiên. Xã Xuân Lam có 4 thôn là Thôn Lam Sơn; thôn Phúc Lâm, thôn Giao Xá và thôn Hào Lương. Năm 1991 thành lập thị trấn Lam Sơn,  thôn Lam Sơn được nhập vào TT Lam Sơn. 

 
 

 Bản đồ địa giới hành chính xã Xuân Lam. 

 
 

 

  Bản đồ hành chính địa giới thị trấn Lam Sơn sau sáp nhập

Căn cứ vào nghị quyết số 37/NQ-TW,ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp sếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp sếp các đơn vị hành chính cấp cấp xã thuộc huyện Thọ Xuân.
Ngày 01/12/2019 huyện Thọ Xuân tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 786 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc nhập xã Xuân Lam vào thị trần Lam Sơn, thành thị trấn Lam Sơn
 
 
 

 

Lãnh đạo xã Xuân Lam và TT Lam Sơn ký nhận bàn giao công tác Đảng Chính quyền
Theo đó sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Xuân Lam (diện tích 5,08km; Dân số: 984 hộ; 3256 nhân khẩu) vào thị trấn Lam Sơn (diện tích 3,83km2, dân số 2051  hộ, 7634 nhân khẩu.
Sau khi sáp nhập thị trấn Lam Sơn có diện tích tự nhiên 8,91km2; Dân số: 2954 hộ; 10.890 nhân khẩu; Có 10 thôn khu phố, trong đó có 5 thôn là (thôn đoàn kết; thôn Lam Sơn; thôn Hào Lương; thôn Giao Xá ; thôn Phúc Lâm và 5 khu phố là khu1;  khu 3; khu4; khu 5 và khu 6. Công sở làm việc tại Công sở (xã Xuân Lam cũ)
* Địa giới hành chính sau sáp nhập:
- Phía Đông: Giáp các xã Xuân Thiên, Thọ Lâm;
- Phía Nam, phía Tây: giáp xã Thọ Xương;

- Phía Bắc : giáp  huyện Ngọc Lặc;  

 
 

 Đồng chí Thái Xuân Cường Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy tặng hoa và chúc mừng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy- Thường trực HĐND- UBND thị trấn Lam Sơn.

 
 

 

  Đồng chí Trịnh Hữu Thảo Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn thay mặt cho cấp ủy đảng chính quyền thị trấn Lam Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

 
 

 

 
 

 Toàn cảnh Công sở thị trấn Lam Sơn sau sáp nhập

Biên Soan: Nguyễn Văn Tuyến - Công chức VHXH Thị trấn Lam Sơn

  

 

Giới thiệu tổng quan về thị trấn Lam Sơn

Đăng lúc: 17/04/2020 10:38:07 (GMT+7)

Giới thiệu tổng quan về thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
Thị trấn Lam Sơn được thành lập ngày 07/02/1991 theo quyết định số 65/TCCP của Ban tổ chức - Cán bộ của Chính phủ (nay là Thủ tướng Chính phủ) trên Cơ sở tách một phần  địa giới của các xã Thọ Xương, Xuân Lam, Thọ Lâm,  thành lập TT Lam Sơn, như Thôn Đoàn kết của xã Thọ Xương, thôn Lam Sơn của xã Xuân Lam, các khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 được hình thành trên cơ sở địa giới của làng Mục ngoại xã Thọ Xương, Thọ Lâm và nông trường Sao Vàng trước đây. Đến tháng 10/2018khu 2 sáp nhập vào khu 1vàkhu 3, Thị trấn Lam Sơn còn lại 7 đơn vị thôn khu trong đó có 5 khu phố và 2 thôn gồm: Khu 1, khu 3; khu 4; khu 5; khu 6 và 2 thôn là thôn Đoàn Kết và Thôn Lam Sơn.
* Vị trí địa lý:
Thị trấn Lam Sơn nằm ở phía tây huyện Thọ Xuân, cách trung tâm huyện 15km, cách thành phố Thanh Hóa 45km.
- Phía đông:  Giáp xã Thọ Lâm
- Phía Nam và phí Tây:  Giáp xã Thọ Xương
- Phía Bắc:  Giáp xã Kiên Thọ (huyện Ngọc Lặc).
* Diện tích đất tự nhiên: 383,21ha; 
* Dân số: 2051 hộ; 7634 nhân khẩu;
 

 

Bản đồ thị trấn Lam Sơn trước lúc sáp nhập 
(Ảnh chụp lại từ cuốn lịch sử xây dựng và phát triển  thị trấn Lam Sơn (1991-2018)

Công sở thị trấn Lam Sơn trước khi sáp nhập
(Ảnh chụp lại từ cuốn lịch sử xây dựng và phát triển  thị trấn Lam Sơn (1991-2018) 
phần giới thiệu về xã Xuân Lam

 Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy Thanh Hóa, huyện ủy Thọ Xuânxã Xuân Lam được thành lập vào tháng 6 năm 1954, tách từ xã Thuận Thiên ra làm 2 xã là xã Xuân Lam và xã Xuân Thiên. Xã Xuân Lam có 4 thôn là Thôn Lam Sơn; thôn Phúc Lâm, thôn Giao Xá và thôn Hào Lương. Năm 1991 thành lập thị trấn Lam Sơn,  thôn Lam Sơn được nhập vào TT Lam Sơn. 

 
 

 Bản đồ địa giới hành chính xã Xuân Lam. 

 
 

 

  Bản đồ hành chính địa giới thị trấn Lam Sơn sau sáp nhập

Căn cứ vào nghị quyết số 37/NQ-TW,ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp sếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp sếp các đơn vị hành chính cấp cấp xã thuộc huyện Thọ Xuân.
Ngày 01/12/2019 huyện Thọ Xuân tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 786 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc nhập xã Xuân Lam vào thị trần Lam Sơn, thành thị trấn Lam Sơn
 
 
 

 

Lãnh đạo xã Xuân Lam và TT Lam Sơn ký nhận bàn giao công tác Đảng Chính quyền
Theo đó sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Xuân Lam (diện tích 5,08km; Dân số: 984 hộ; 3256 nhân khẩu) vào thị trấn Lam Sơn (diện tích 3,83km2, dân số 2051  hộ, 7634 nhân khẩu.
Sau khi sáp nhập thị trấn Lam Sơn có diện tích tự nhiên 8,91km2; Dân số: 2954 hộ; 10.890 nhân khẩu; Có 10 thôn khu phố, trong đó có 5 thôn là (thôn đoàn kết; thôn Lam Sơn; thôn Hào Lương; thôn Giao Xá ; thôn Phúc Lâm và 5 khu phố là khu1;  khu 3; khu4; khu 5 và khu 6. Công sở làm việc tại Công sở (xã Xuân Lam cũ)
* Địa giới hành chính sau sáp nhập:
- Phía Đông: Giáp các xã Xuân Thiên, Thọ Lâm;
- Phía Nam, phía Tây: giáp xã Thọ Xương;

- Phía Bắc : giáp  huyện Ngọc Lặc;  

 
 

 Đồng chí Thái Xuân Cường Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy tặng hoa và chúc mừng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy- Thường trực HĐND- UBND thị trấn Lam Sơn.

 
 

 

  Đồng chí Trịnh Hữu Thảo Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn thay mặt cho cấp ủy đảng chính quyền thị trấn Lam Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

 
 

 

 
 

 Toàn cảnh Công sở thị trấn Lam Sơn sau sáp nhập

Biên Soan: Nguyễn Văn Tuyến - Công chức VHXH Thị trấn Lam Sơn

  

 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com