Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

HĐND thị trấn Lam Sơn tổ chức kỳ họp thứ 11

Ngày 29/12/2023 08:44:33

 Sáng 29/12/2024 HĐND thị trấn Lam Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 11. Bà Lưu Thị  Anh Đào Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT huyên ủy, đại biểu HĐND huyện khu vực về dự và chỉ đạo kỳ họp.
            I. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG KỲ HỌP:
1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu KT-VH-XH, QP-AN năm 2023 phương hướng,mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH, QP-AN năm 2024. (B/C, tóm tắt)
2. Báo cáo của UBND thị trấn về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại kỳ họp thứ 8 và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
3. Báo cáo tình hình thực hiện thu-chi ngân sách năm 2023. Báo cáo phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024.
4. Báo cáo công tác thực hiện giải phóng mặt bằng năm 2023, kế hoạch, dự án giải phóng mặt bằng năm 2024.
4.      Báo cáo hoạt động của HĐND năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024.
5. Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HĐND thị trấn về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết UBND thị trấn.
6. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND thị trấn về thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND, dự thảo Nghị quyết của HĐND thị trấn.
7. Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND huyện
8. Thông báo của UBMTTQ thị trấn về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 11 HĐND thị rrấn.
* Báo cáo các tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp.
1. Tờ trình Nghị quyết của Thường trực HĐND thị trấn về chương trình giám sát năm 2024.
2. Tờ trình, Nghi quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH; QP-AN năm 2024;
3. Tờ trình, Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;
4. Tờ trình, Nghị quyết về chủ trương đầu tư công năm 2024 thị trấn Lam Sơn;
5. HĐND quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

4.jpg
7.jpg
2.jpg
Ông Lê Minh Đức PCT HĐND thông qua báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp
5.jpg
Ông Ngô Thành Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND khai mạc kỳ họp 

Năm 2023, mặc dù còn gặp không ít những khó khăn, thách thức, thời tiết không thuận lợi, nền kinh tế trung thế giới, khu vực và trong nước phục hồi sau đại dịch covid-19 còn chậm. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành năng động, nhạy bén của chính quyền, sự hỗ trợ tích cực của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ và nhân dân thị trấn Lam Sơn, đã ra sức phấn đấu, nổ lực thi đua, thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn năm 2023 cơ bản được giữ vững. Về thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm, theo Nghị quyết của HĐND đã thông qua có 30 chỉ tiêu, có 27/30 chỉ tiêu hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trong đó (có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch) còn lại 3 chỉ tiêu chưa đạt đó là: (tổng sản lượng lương thực cây có hạt mới đạt 97,35%, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa thực hiện được vì năm 2023 chúng ta không có mặt bằng đấu giá, và chỉ tiêu về hộ dùng nước sạch tập trung đạt 85,38%/KH huyện giao là 90%), thu thuế và các nghĩa vụ năm 2023 đạt hiệu quả, các khoản thu được công khai dân chủ, có 10/10 đơn vị khu phố đã hoàn thành xuất sắc thuế và các loại nghĩa vụ đóng góp cả năm 2023. Văn hóa xã hội tổ chức các phong trào đạt hiệu quả, các chính sách xã hội được quan tâm thường xuyên, nhận và chi trả kịp thời các chế độ chính sách đúng đối tượng, hộ nghèo giảm xuống tỉ lệ còn 1,32%, công tác y tế luôn đảm bảo không có dịch bệnh sảy ra, trạm y tế giữ vững chuẩn Quốc gia về y tế cơ sở, quốc phòng - an ninh được cũng cố, trật tự an toàn xã hội luôn được duy trì, hoàn thành nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, hoàn thành các tiêu chí Đô thị văn minh, gắn với các tiêu chí cơ sở hạ tầng Phường. Đây là kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong năm 2023, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân ngày được cải thiện; sự đồng thuận của khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được cũng cố và nâng cao. Những kết quả đạt được trong năm 2023 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Lam Sơn đã đề ra.
(Báo cáo kèm theo) Báo cáo
P
hụ lụcBIEU-TONG-HOP-NAM-2023.xlsx

10.jpg
Bà Lưu Thị Anh Đào Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, đại biểu HĐND khu vực thông báo kết quả kỳ họp HĐND huyện thứ 11 và phát biểu ý kiến tại kỳ họp.
13.jpg
Ông Trịnh Hữu Thảo Chủ tịch UBND phát biểu tiếp thu ý kiến tại kỳ họp và trả  lời, giải trình một số nội dung mà cử tri và đại biểu quan tâm.
8.jpg
Bà Nguyễn Thị Nụ Phó Chủ tịch UBND trình bày báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023, Định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024.
11.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp 
12.jpg
Ông Trịnh Việt Trung Ủy viên BTV PCT UBND báo cáo các nội dung tờ trình về phát triển kinh tế-VHXH
5.jpg
Ông Ngô Thành Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND bế mạc kỳ họp 
                Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cầu thị, kỳ họp thứ 11, HĐND thị trấn Lam Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. HĐND thị trấn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của các ban, ngành thuộc HĐND, UBND, MTTQ trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, các văn bản trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tại kỳ họp này, HĐND thị trấn đã dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Dự toán thu - chi ngân sách năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024. Đồng thời, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023:
Tin bài: Nguyễn Văn Tuyến CCVH - XH thị trấn Lam Sơn

HĐND thị trấn Lam Sơn tổ chức kỳ họp thứ 11

Đăng lúc: 29/12/2023 08:44:33 (GMT+7)

 Sáng 29/12/2024 HĐND thị trấn Lam Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 11. Bà Lưu Thị  Anh Đào Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT huyên ủy, đại biểu HĐND huyện khu vực về dự và chỉ đạo kỳ họp.
            I. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG KỲ HỌP:
1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu KT-VH-XH, QP-AN năm 2023 phương hướng,mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH, QP-AN năm 2024. (B/C, tóm tắt)
2. Báo cáo của UBND thị trấn về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại kỳ họp thứ 8 và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
3. Báo cáo tình hình thực hiện thu-chi ngân sách năm 2023. Báo cáo phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024.
4. Báo cáo công tác thực hiện giải phóng mặt bằng năm 2023, kế hoạch, dự án giải phóng mặt bằng năm 2024.
4.      Báo cáo hoạt động của HĐND năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024.
5. Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HĐND thị trấn về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết UBND thị trấn.
6. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND thị trấn về thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND, dự thảo Nghị quyết của HĐND thị trấn.
7. Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND huyện
8. Thông báo của UBMTTQ thị trấn về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 11 HĐND thị rrấn.
* Báo cáo các tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp.
1. Tờ trình Nghị quyết của Thường trực HĐND thị trấn về chương trình giám sát năm 2024.
2. Tờ trình, Nghi quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH; QP-AN năm 2024;
3. Tờ trình, Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;
4. Tờ trình, Nghị quyết về chủ trương đầu tư công năm 2024 thị trấn Lam Sơn;
5. HĐND quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

4.jpg
7.jpg
2.jpg
Ông Lê Minh Đức PCT HĐND thông qua báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp
5.jpg
Ông Ngô Thành Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND khai mạc kỳ họp 

Năm 2023, mặc dù còn gặp không ít những khó khăn, thách thức, thời tiết không thuận lợi, nền kinh tế trung thế giới, khu vực và trong nước phục hồi sau đại dịch covid-19 còn chậm. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành năng động, nhạy bén của chính quyền, sự hỗ trợ tích cực của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ và nhân dân thị trấn Lam Sơn, đã ra sức phấn đấu, nổ lực thi đua, thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn năm 2023 cơ bản được giữ vững. Về thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm, theo Nghị quyết của HĐND đã thông qua có 30 chỉ tiêu, có 27/30 chỉ tiêu hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trong đó (có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch) còn lại 3 chỉ tiêu chưa đạt đó là: (tổng sản lượng lương thực cây có hạt mới đạt 97,35%, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa thực hiện được vì năm 2023 chúng ta không có mặt bằng đấu giá, và chỉ tiêu về hộ dùng nước sạch tập trung đạt 85,38%/KH huyện giao là 90%), thu thuế và các nghĩa vụ năm 2023 đạt hiệu quả, các khoản thu được công khai dân chủ, có 10/10 đơn vị khu phố đã hoàn thành xuất sắc thuế và các loại nghĩa vụ đóng góp cả năm 2023. Văn hóa xã hội tổ chức các phong trào đạt hiệu quả, các chính sách xã hội được quan tâm thường xuyên, nhận và chi trả kịp thời các chế độ chính sách đúng đối tượng, hộ nghèo giảm xuống tỉ lệ còn 1,32%, công tác y tế luôn đảm bảo không có dịch bệnh sảy ra, trạm y tế giữ vững chuẩn Quốc gia về y tế cơ sở, quốc phòng - an ninh được cũng cố, trật tự an toàn xã hội luôn được duy trì, hoàn thành nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, hoàn thành các tiêu chí Đô thị văn minh, gắn với các tiêu chí cơ sở hạ tầng Phường. Đây là kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong năm 2023, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân ngày được cải thiện; sự đồng thuận của khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được cũng cố và nâng cao. Những kết quả đạt được trong năm 2023 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Lam Sơn đã đề ra.
(Báo cáo kèm theo) Báo cáo
P
hụ lụcBIEU-TONG-HOP-NAM-2023.xlsx

10.jpg
Bà Lưu Thị Anh Đào Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, đại biểu HĐND khu vực thông báo kết quả kỳ họp HĐND huyện thứ 11 và phát biểu ý kiến tại kỳ họp.
13.jpg
Ông Trịnh Hữu Thảo Chủ tịch UBND phát biểu tiếp thu ý kiến tại kỳ họp và trả  lời, giải trình một số nội dung mà cử tri và đại biểu quan tâm.
8.jpg
Bà Nguyễn Thị Nụ Phó Chủ tịch UBND trình bày báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023, Định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024.
11.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp 
12.jpg
Ông Trịnh Việt Trung Ủy viên BTV PCT UBND báo cáo các nội dung tờ trình về phát triển kinh tế-VHXH
5.jpg
Ông Ngô Thành Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND bế mạc kỳ họp 
                Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cầu thị, kỳ họp thứ 11, HĐND thị trấn Lam Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. HĐND thị trấn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của các ban, ngành thuộc HĐND, UBND, MTTQ trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, các văn bản trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tại kỳ họp này, HĐND thị trấn đã dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Dự toán thu - chi ngân sách năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024. Đồng thời, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023:
Tin bài: Nguyễn Văn Tuyến CCVH - XH thị trấn Lam Sơn

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com