Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn Lam Sơn nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 30/01/2024 15:57:18

 Ngày 29/01/2024 MTTQ thị trấn Lam Sơn đẫ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2024-2029 . Ông  Đỗ Mạnh phúc Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Thọ Xuân về dự và chỉ đạo đại hội.
 Về dự đại hội còn có Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HDND, UBND, các ban, ngành đoàn thể  và 80 đại biểu trong toàn thị trấn.
 Danh sách 45 ủy viên MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029  clic vào đây
2.jpg
Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ thị trấn đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động và các nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ bằng kế hoạch chi tiết, cụ thể trên từng nội dung, chương trình công tác. Cán bộ MTTQ  và Trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư không quản khó khăn, nắm chắc tình hình Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân; tham mưu, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền; thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động và 11 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ đã đề ra.
1.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Chủ tịch MTTQ phát biểu khai mạc đại hội
MTTQ  tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” bằng việc cụ thể hóa các mô hình, phong trào thi đua, việc làm cụ thể. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.
Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 với 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng góp phần xây dựng thị trấn Lam Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
7.jpg
Ông Đỗ Mạnh phúc Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Thọ Xuân phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân Đỗ Mạnh phúc biểu dương, chúc mừng những kết quả Ủy ban MTTQ thị trấn Lam Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận trong nhiệm kỳ mới, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân đề nghị: MTTQ thị trấn Lam Sơn cần phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường vận động, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.Cùng với đó, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội; đề xuất cấp ủy những chính sách sát đúng, kịp thời. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả”; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
11.jpg.
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 45 vị tham gia Ủy ban MTTQ thị trấn Lam Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Thu tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Lam Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 4 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2024-2029.
3.jpg
Các thành viên UBMTTQ thị trấn Lam Sơn khóa 2 nhiệm kỳ 2024-2029
 
9.jpg
8.jpg
6.jpg
5.jpg
Tin bài: Nguyễn Văn Tuyến CCVH thị trấn Lam Sơn

Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn Lam Sơn nhiệm kỳ 2024-2029

Đăng lúc: 30/01/2024 15:57:18 (GMT+7)

 Ngày 29/01/2024 MTTQ thị trấn Lam Sơn đẫ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2024-2029 . Ông  Đỗ Mạnh phúc Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Thọ Xuân về dự và chỉ đạo đại hội.
 Về dự đại hội còn có Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HDND, UBND, các ban, ngành đoàn thể  và 80 đại biểu trong toàn thị trấn.
 Danh sách 45 ủy viên MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029  clic vào đây
2.jpg
Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ thị trấn đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động và các nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ bằng kế hoạch chi tiết, cụ thể trên từng nội dung, chương trình công tác. Cán bộ MTTQ  và Trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư không quản khó khăn, nắm chắc tình hình Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân; tham mưu, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền; thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động và 11 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ đã đề ra.
1.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Chủ tịch MTTQ phát biểu khai mạc đại hội
MTTQ  tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” bằng việc cụ thể hóa các mô hình, phong trào thi đua, việc làm cụ thể. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.
Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 với 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng góp phần xây dựng thị trấn Lam Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
7.jpg
Ông Đỗ Mạnh phúc Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Thọ Xuân phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân Đỗ Mạnh phúc biểu dương, chúc mừng những kết quả Ủy ban MTTQ thị trấn Lam Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận trong nhiệm kỳ mới, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân đề nghị: MTTQ thị trấn Lam Sơn cần phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường vận động, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.Cùng với đó, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội; đề xuất cấp ủy những chính sách sát đúng, kịp thời. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả”; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
11.jpg.
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 45 vị tham gia Ủy ban MTTQ thị trấn Lam Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Thu tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Lam Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 4 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2024-2029.
3.jpg
Các thành viên UBMTTQ thị trấn Lam Sơn khóa 2 nhiệm kỳ 2024-2029
 
9.jpg
8.jpg
6.jpg
5.jpg
Tin bài: Nguyễn Văn Tuyến CCVH thị trấn Lam Sơn

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com