Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

thị trấn Lam Sơn tổ chức kỳ họp HĐND thứ 8

Ngày 27/07/2023 11:36:20

 Sáng 27/7/2023 HĐND thị trấn Lam Sơn khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 về dự kỳ họp có bà Lưu Thị Anh Đào ủy viên BTV huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, đại biểu HĐND bầu tại khu vực.
Nội dung chương trình kỳ họp (Có phai Báo cáo đính kèm)

I. Báo cáo của UBND thị trấn

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu KT-VH-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, những giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ còn lại của năm 2023. (Báo cáo tóm tắt số liệu,những nội dung chính)

2. Báo cáo của UBND thị trấn về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

3. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

4. Báo cáo tình hình thực hiện thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp còn lại 6 tháng cuối  năm 2023.

II. Báo cáo của HĐND, các Ban HĐND, UB; MTTQ thị trấn:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm 2023; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết UBND và báo cáo của các ngành chức năng UBND thị trấn,

3. Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.

4. Thông báo của UB; MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 8 HĐND thị trấn.

5. HĐND xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền

III. Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

1. Tờ trình, nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022;

2. Tờ trình, nghị quyết về phê chuẩn đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 thị trấn Lam Sơn

IV. HĐND tiến hành thảo luận

1. Đại biểu thảo luận tại hội trường.

2. Phát biểu tiếp thu của chủ tịch UBND thị trấn.

3. Thông qua các Nghị quyết của kỳ họp

4. Bế mạc kỳ họp.

            5. Chào cờ bế mạc.

6. Đài truyền thanh truyền thanh trực tiếp phiên họp toàn thể HĐND thị trấn.

tùng.jpg
Ông Phạm Thanh Tùng huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn khai mạc kỳ họp
trên xuống1.jpg
trên xuống 2.jpg
trên xuống.jpg
đào.jpg
Bà Lưu Thị Anh Đào Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, đại biểu HĐND bầu tại khu vực phát biểu tại kỳ họp.
thảo.jpg
Ông Trịnh Hữu Thảo phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn phát biểu tại kỳ họp.
Đức.jpg
ông Lê Minh Đức PCT HĐND thông qua nội dung chương trình kỳ họp
trung.jpg
Ông Trịnh Việt Trung PCT UBND thông qua báo cáo  kết quả hoạt động phát triển kinh tế-VHXH-QPAN 6 tháng đầu năm 2023
nguyen.jpg
Ông Ngô Thành Nguyên  PBT thường trực Đảng ủy trưởng ban kinh tế HĐND phát biểu
thu.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Chủ tịch UBMTTQ phát biểu tại kỳ họp
huấn.jpg
phòng.jpg
linh.jpg
sỹ.jpg
mừng.jpg
tâm.jpg

Sau 1/2 ngày tổ chức kỳ họp, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn Lam Sơn khóa 1 đã thành công tốt đẹp. 
 
 

thị trấn Lam Sơn tổ chức kỳ họp HĐND thứ 8

Đăng lúc: 27/07/2023 11:36:20 (GMT+7)

 Sáng 27/7/2023 HĐND thị trấn Lam Sơn khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 về dự kỳ họp có bà Lưu Thị Anh Đào ủy viên BTV huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, đại biểu HĐND bầu tại khu vực.
Nội dung chương trình kỳ họp (Có phai Báo cáo đính kèm)

I. Báo cáo của UBND thị trấn

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu KT-VH-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, những giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ còn lại của năm 2023. (Báo cáo tóm tắt số liệu,những nội dung chính)

2. Báo cáo của UBND thị trấn về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

3. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

4. Báo cáo tình hình thực hiện thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp còn lại 6 tháng cuối  năm 2023.

II. Báo cáo của HĐND, các Ban HĐND, UB; MTTQ thị trấn:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm 2023; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết UBND và báo cáo của các ngành chức năng UBND thị trấn,

3. Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.

4. Thông báo của UB; MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 8 HĐND thị trấn.

5. HĐND xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền

III. Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

1. Tờ trình, nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022;

2. Tờ trình, nghị quyết về phê chuẩn đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 thị trấn Lam Sơn

IV. HĐND tiến hành thảo luận

1. Đại biểu thảo luận tại hội trường.

2. Phát biểu tiếp thu của chủ tịch UBND thị trấn.

3. Thông qua các Nghị quyết của kỳ họp

4. Bế mạc kỳ họp.

            5. Chào cờ bế mạc.

6. Đài truyền thanh truyền thanh trực tiếp phiên họp toàn thể HĐND thị trấn.

tùng.jpg
Ông Phạm Thanh Tùng huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn khai mạc kỳ họp
trên xuống1.jpg
trên xuống 2.jpg
trên xuống.jpg
đào.jpg
Bà Lưu Thị Anh Đào Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, đại biểu HĐND bầu tại khu vực phát biểu tại kỳ họp.
thảo.jpg
Ông Trịnh Hữu Thảo phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn phát biểu tại kỳ họp.
Đức.jpg
ông Lê Minh Đức PCT HĐND thông qua nội dung chương trình kỳ họp
trung.jpg
Ông Trịnh Việt Trung PCT UBND thông qua báo cáo  kết quả hoạt động phát triển kinh tế-VHXH-QPAN 6 tháng đầu năm 2023
nguyen.jpg
Ông Ngô Thành Nguyên  PBT thường trực Đảng ủy trưởng ban kinh tế HĐND phát biểu
thu.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Chủ tịch UBMTTQ phát biểu tại kỳ họp
huấn.jpg
phòng.jpg
linh.jpg
sỹ.jpg
mừng.jpg
tâm.jpg

Sau 1/2 ngày tổ chức kỳ họp, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn Lam Sơn khóa 1 đã thành công tốt đẹp. 
 
 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com