Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH XÉT CÔNG NHẬN THỊ TRẤN LAM SƠN ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH NĂM 2023

Ngày 20/11/2023 00:00:00

 

Sáng 17/11/2023, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận thị trấn Lam Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chủ trì Hội nghị.


Ls4.png
Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo phòng, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô th
 văn minh huyện Thọ Xuân; Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh thị trấn Lam Sơn; Bí thư chi bộ, trưởng các khu phố; Trưởng Trạm Y tế, Hiệu trưởng các nhà trường của thị trấn Lam Sơn.
ls.png

ls78.png
Đoàn đã đi kiểm tra thực tế các tiêu chí đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn Lam Sơn.
ls8.png
(Đại diện lãnh đạo thị trấn Lam Sơn trình bày báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh)
Thị trấn Lam Sơn hiện có trên 2.950 hộ, với 10.466 nhân khẩu, sinh sống ở 10 khu phố. Thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của các phòng, ngành chuyên môn về xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị,  Đảng ủy - UBND thị trấn Lam Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện cụ thể. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và từng cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí. Công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023 được địa phương quan tâm đẩy mạnh,...
Ls3.png
Do thực hiện đồng bộ các biện pháp nên đến nay, theo báo cáo của thị trấn Lam Sơn, địa phương đã hoàn thành 52/52 chỉ tiêu thuộc 9/9 tiêu chí đô thị văn minh, gồm: Tiêu chí Quy hoạch đô thị, Giao thông đô thị, Môi trường và ATTP, An ninh trật tự, Thông tin truyền thông, Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo; Văn hóa, thể thao đô thị; Y tế, giáo dục và tiêu chí Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.
LS5.png
Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 69 triệu đồng/người. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông, các tuyến đường hoa, trường học, các thiết chế văn hóa - thể thao,...
ls9.png
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục ngày càng tăng; Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm và thực hiện tốt; Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy; An ninh, trật tự xã hội được giữ vững ổn định.
ls14.png
ls12.png

ls123.png
(Thành viên Hội đồng thẩm định huyện phát biểu tại Hội nghị)
Tại hội nghị thẩm định, lãnh đạo các phòng, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định huyện đã phát biểu, đánh giá từng nội dung tiêu chí đô thị văn minh và đề xuất các giải pháp để thị trấn Lam Sơn tiếp tục bổ sung, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị văn minh.
ls6.png
Sau khi kiểm tra thực tế và đối chiếu với các quy định hiện hành, các thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thi văn minh huyện đã bỏ phiếu, với tổng số 16/16 phiếu thống nhất thị trấn Lam Sơn hoàn thành 9/9 tiêu chí theo quy định.
ls56.png
(Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện phát biểu kết luận Hội nghị)
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chúc mừng thị trấn Lam Sơn đã được các thành viên Hội đồng thẩm định huyện bỏ phiếu thống nhất thị trấn Lam Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Đồng thời, đề nghị thị trấn Lam Sơn tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, tiếp tục tập trung các giải pháp, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nâng cao các tiêu chí.
ls7.png
Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phát động phong trào thi đua sâu rộng, tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, tích cực và làm tốt hơn công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh – sạch – đẹp ở từng khu dân cư.
ls11.png
Quan tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện,…; Tăng cường các biện pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
ls10.png
Đồng chí PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện đề nghị thị trấn Lam Sơn tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phòng, ngành chuyên môn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nói chung, trong bổ sung, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh nói riêng, xây dựng thị trấn ngày càng phát triển. Đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin - Cơ quan Thường trực hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện sớm ban hành Quyết định công nhận thị trấn Lam Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023./.

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH XÉT CÔNG NHẬN THỊ TRẤN LAM SƠN ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH NĂM 2023

Đăng lúc: 20/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

 

Sáng 17/11/2023, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận thị trấn Lam Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chủ trì Hội nghị.


Ls4.png
Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo phòng, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô th
 văn minh huyện Thọ Xuân; Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh thị trấn Lam Sơn; Bí thư chi bộ, trưởng các khu phố; Trưởng Trạm Y tế, Hiệu trưởng các nhà trường của thị trấn Lam Sơn.
ls.png

ls78.png
Đoàn đã đi kiểm tra thực tế các tiêu chí đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn Lam Sơn.
ls8.png
(Đại diện lãnh đạo thị trấn Lam Sơn trình bày báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh)
Thị trấn Lam Sơn hiện có trên 2.950 hộ, với 10.466 nhân khẩu, sinh sống ở 10 khu phố. Thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của các phòng, ngành chuyên môn về xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị,  Đảng ủy - UBND thị trấn Lam Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện cụ thể. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và từng cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí. Công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023 được địa phương quan tâm đẩy mạnh,...
Ls3.png
Do thực hiện đồng bộ các biện pháp nên đến nay, theo báo cáo của thị trấn Lam Sơn, địa phương đã hoàn thành 52/52 chỉ tiêu thuộc 9/9 tiêu chí đô thị văn minh, gồm: Tiêu chí Quy hoạch đô thị, Giao thông đô thị, Môi trường và ATTP, An ninh trật tự, Thông tin truyền thông, Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo; Văn hóa, thể thao đô thị; Y tế, giáo dục và tiêu chí Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.
LS5.png
Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 69 triệu đồng/người. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông, các tuyến đường hoa, trường học, các thiết chế văn hóa - thể thao,...
ls9.png
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục ngày càng tăng; Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm và thực hiện tốt; Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy; An ninh, trật tự xã hội được giữ vững ổn định.
ls14.png
ls12.png

ls123.png
(Thành viên Hội đồng thẩm định huyện phát biểu tại Hội nghị)
Tại hội nghị thẩm định, lãnh đạo các phòng, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định huyện đã phát biểu, đánh giá từng nội dung tiêu chí đô thị văn minh và đề xuất các giải pháp để thị trấn Lam Sơn tiếp tục bổ sung, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị văn minh.
ls6.png
Sau khi kiểm tra thực tế và đối chiếu với các quy định hiện hành, các thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thi văn minh huyện đã bỏ phiếu, với tổng số 16/16 phiếu thống nhất thị trấn Lam Sơn hoàn thành 9/9 tiêu chí theo quy định.
ls56.png
(Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện phát biểu kết luận Hội nghị)
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chúc mừng thị trấn Lam Sơn đã được các thành viên Hội đồng thẩm định huyện bỏ phiếu thống nhất thị trấn Lam Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Đồng thời, đề nghị thị trấn Lam Sơn tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, tiếp tục tập trung các giải pháp, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nâng cao các tiêu chí.
ls7.png
Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phát động phong trào thi đua sâu rộng, tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, tích cực và làm tốt hơn công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh – sạch – đẹp ở từng khu dân cư.
ls11.png
Quan tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện,…; Tăng cường các biện pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
ls10.png
Đồng chí PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện đề nghị thị trấn Lam Sơn tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phòng, ngành chuyên môn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nói chung, trong bổ sung, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh nói riêng, xây dựng thị trấn ngày càng phát triển. Đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin - Cơ quan Thường trực hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện sớm ban hành Quyết định công nhận thị trấn Lam Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023./.

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com