Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

An toàn thực phẩm

Ngày 24/05/2023 07:19:43

 
Chi cục ATTP Thanh hóa có công văn số Số173 /ATTP-TT&QLNĐ V/v giả mạo cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về ATTP
Thanh Hóa, ngày22 tháng 5 năm 2023
Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra hiện tượng một số đối tượng giả
mạo cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cán bộ cơ quan quản lý nhà
nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn gọi điện tới các cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm và yêu cầu chủ cơ sở chuyển cho các đối tượng trên một
số tiền nhất định để được miễn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong năm;
gây bức xúc, hoang mang cho doanh nghiệp và làm ảnh hưởng tới uy tín của các
cơ quan quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn. Về vấn đề này, Chi cục An
toàn vệ sinh thực phẩm có ý kiến như sau:
1
. Tuyệt đối không có việc cán bộ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
hay cơ quan quản lý nhà nước về ATTP gọi điện cho doanh nghiệp và yêu cầu
phải chuyển tiền để được miễn thanh tra, kiểm tra về ATTP.
2
. Để tránh các trường hợp tương tự xảy ra trong thời gian tới, Chi cục An
toàn vệ sinh thực phẩm kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai một số nội dung như sau:
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan
hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực
phẩm trên địa bàn hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATTP;
tránh để các đối tượng trên lợi dụng tâm lý sợ bị thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc
phải chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo;
-
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá tuyên truyền, phổ biến tới các
hội viên (chủ các doanh nghiệp) biết được đang có hiện trên xảy ra trên địa bàn;
khi biết hoặc phát hiện trường hợp tương tự, đề nghị báo về Chi cục An toàn vệ
sinh thực phẩm (điện thoại: 02373.727.659) để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG
ồng Sơn
-
-
-
Như trên;
Sở Y tế (để BC)
Lưu: VT, TTTT&QLNĐTP.

An toàn thực phẩm

Đăng lúc: 24/05/2023 07:19:43 (GMT+7)

 
Chi cục ATTP Thanh hóa có công văn số Số173 /ATTP-TT&QLNĐ V/v giả mạo cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về ATTP
Thanh Hóa, ngày22 tháng 5 năm 2023
Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra hiện tượng một số đối tượng giả
mạo cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cán bộ cơ quan quản lý nhà
nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn gọi điện tới các cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm và yêu cầu chủ cơ sở chuyển cho các đối tượng trên một
số tiền nhất định để được miễn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong năm;
gây bức xúc, hoang mang cho doanh nghiệp và làm ảnh hưởng tới uy tín của các
cơ quan quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn. Về vấn đề này, Chi cục An
toàn vệ sinh thực phẩm có ý kiến như sau:
1
. Tuyệt đối không có việc cán bộ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
hay cơ quan quản lý nhà nước về ATTP gọi điện cho doanh nghiệp và yêu cầu
phải chuyển tiền để được miễn thanh tra, kiểm tra về ATTP.
2
. Để tránh các trường hợp tương tự xảy ra trong thời gian tới, Chi cục An
toàn vệ sinh thực phẩm kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai một số nội dung như sau:
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan
hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực
phẩm trên địa bàn hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATTP;
tránh để các đối tượng trên lợi dụng tâm lý sợ bị thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc
phải chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo;
-
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá tuyên truyền, phổ biến tới các
hội viên (chủ các doanh nghiệp) biết được đang có hiện trên xảy ra trên địa bàn;
khi biết hoặc phát hiện trường hợp tương tự, đề nghị báo về Chi cục An toàn vệ
sinh thực phẩm (điện thoại: 02373.727.659) để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG
ồng Sơn
-
-
-
Như trên;
Sở Y tế (để BC)
Lưu: VT, TTTT&QLNĐTP.

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com