Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

Hội nghị lấy ý kiến luật đất đai (Sửa đổi)

Ngày 02/03/2023 10:38:08

 Sáng ngày 25/2/2023, UBND TT Lam Sơn phối hợp với Ủy ban MTTQ  tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ ,cán bộ công chức UBND Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng Ban công tác mặt trận trưởng các khu phố,  hiệu trưởng các nhà trường đóng trên địa bàn 

z4149111920787_82787b833d9c878307ac218c1a91cfae.jpg
Đồng chí Trịnh Hữu Thảo PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn khai mạc hội nghị

z4149111940345_d557d4eda3e37d3c606ee679a8a21321.jpg
Đồng chí Phạm  Thanh Tùng huyện ủy viên, BT Đảng ủy -Chủ tịch HĐND thị trấn  phát biểu chỉ đạo
z4149111890008_43629bc89509795f8c098a7005dd5b23.jpg
z4149111816779_3bea7cc07931a72856aae8bb40340ed4.jpg
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này gồm 16 chương và 236 điều, Luật Đất đai khẳng định Nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai.

Dự thảo cũng quy định rõ quyền và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai. Các trường hợp thu hồi đất và căn cứ thu hồi đất được quy định cụ thể, trong đó có các trường hợp: thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế- xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trên thục tế, đồng thời khắc phục tình trạng tùy tiện trong thu hồi đất.

Hội nghị tập trung lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến vào một số vấn đề: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai và khẳng định: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh hữu Thảo - Chủ tịch UBND TT Lam Sơn nhấn mạnh: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có vai trò quan trọng , chính vì thế việc xin ý kiến rộng rãi của toàn dân là việc làm hết sức cần thiết. Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là cách làm dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân, là công việc hệ trọng cần sự tham gia rộng khắp và thực chất của tất cả các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến để mọi người dân hiểu và tham gia đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có vai trò quan trọng.

Bên cạnh đó, Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc sửa đổi Luật Đất đai. Nâng cao kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng chí đề nghị các tổ chức, đơn vị, các đồng chí cán bộ công chức tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến bằng hình thức phù hợp, trách nhiệm và hiệu quả nhất, bảo đảm tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra, để xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội .

Tin bài: Nguyễn văn Tuyến CCVH thị trấn Lam Sơn 


Hội nghị lấy ý kiến luật đất đai (Sửa đổi)

Đăng lúc: 02/03/2023 10:38:08 (GMT+7)

 Sáng ngày 25/2/2023, UBND TT Lam Sơn phối hợp với Ủy ban MTTQ  tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ ,cán bộ công chức UBND Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng Ban công tác mặt trận trưởng các khu phố,  hiệu trưởng các nhà trường đóng trên địa bàn 

z4149111920787_82787b833d9c878307ac218c1a91cfae.jpg
Đồng chí Trịnh Hữu Thảo PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn khai mạc hội nghị

z4149111940345_d557d4eda3e37d3c606ee679a8a21321.jpg
Đồng chí Phạm  Thanh Tùng huyện ủy viên, BT Đảng ủy -Chủ tịch HĐND thị trấn  phát biểu chỉ đạo
z4149111890008_43629bc89509795f8c098a7005dd5b23.jpg
z4149111816779_3bea7cc07931a72856aae8bb40340ed4.jpg
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này gồm 16 chương và 236 điều, Luật Đất đai khẳng định Nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai.

Dự thảo cũng quy định rõ quyền và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai. Các trường hợp thu hồi đất và căn cứ thu hồi đất được quy định cụ thể, trong đó có các trường hợp: thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế- xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trên thục tế, đồng thời khắc phục tình trạng tùy tiện trong thu hồi đất.

Hội nghị tập trung lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến vào một số vấn đề: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai và khẳng định: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh hữu Thảo - Chủ tịch UBND TT Lam Sơn nhấn mạnh: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có vai trò quan trọng , chính vì thế việc xin ý kiến rộng rãi của toàn dân là việc làm hết sức cần thiết. Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là cách làm dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân, là công việc hệ trọng cần sự tham gia rộng khắp và thực chất của tất cả các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến để mọi người dân hiểu và tham gia đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có vai trò quan trọng.

Bên cạnh đó, Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc sửa đổi Luật Đất đai. Nâng cao kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng chí đề nghị các tổ chức, đơn vị, các đồng chí cán bộ công chức tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến bằng hình thức phù hợp, trách nhiệm và hiệu quả nhất, bảo đảm tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra, để xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội .

Tin bài: Nguyễn văn Tuyến CCVH thị trấn Lam Sơn 


Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com