Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

Tuyên truyền chuyển đổi số

Ngày 21/05/2023 09:19:31

 Chuyển đổi số trong xã hội là gì.
Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Xã hội số, xét theo
nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động của con người. Động lực chính của
xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách
nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ, kinh
tế cho tới người dân. Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp, gồm công dân số và văn hóa
số. Theo nghĩa này, xã hội số, cùng với chính phủ số và kinh tế số tạo thành ba
trụ cột của một quốc gia số. Trong các phần tiếp theo, xã hội số được nhắc đến
theo nghĩa hẹp. Thế nào là chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm ? Điện thoại
di động thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số, vì vậy,
chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm trước hết phải trang bị phương tiện cho
người dân, thông qua việc thực hiện phổ cập điện thoại di động thông minh. Mỗi
người dân một điện thoại thông minh. Mỗi hộ gia đình một đường cáp quang.
Lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận
thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí cần ưu tiên chuyển
đổi số trước, bao gồm: Y tế, Giáo dục, Tài chính - Ngân hàng, Nông nghiệp,
Giao thông vận tải, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản xuất công
z4371370068109_69654c304ce14d2c344e2331826a029f.jpg
Công dân số là ai?
Chín yếu tố cấu thành công dân số là khả năng truy cập các nguồn thông
tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng
hóa trên mạng, chuẩn mực đạo đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm
lý trước các ảnh hưởng từ môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường
số, định danh và xác thực, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số.
Vào năm 2025, đại đa số người dân trên thế giới sẽ trải qua một sự thay đổi to
lớn chỉ trong vòng một thế hệ: Từ chỗ gần như không tiếp cận được thông tin đến
chỗ có thể truy cập tất cả thông tin trên thế giới thông qua điện thoại di động
thông minh. nghiệp.
Văn hóa số là gì.
Văn hóa trong xã hội thực hình thành qua hàng trăm năm, hàng nghìn
năm. Còn xã hội số mới chỉ đang hình thành trong vài chục năm trở lại đây. Vì
vậy, văn hóa số cũng mới chỉ đang hình thành, đó là các quy tắc ứng xử, chuẩn
mực đạo đức của con người trong môi trường số.


Tuyên truyền chuyển đổi số

Đăng lúc: 21/05/2023 09:19:31 (GMT+7)

 Chuyển đổi số trong xã hội là gì.
Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Xã hội số, xét theo
nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động của con người. Động lực chính của
xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách
nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ, kinh
tế cho tới người dân. Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp, gồm công dân số và văn hóa
số. Theo nghĩa này, xã hội số, cùng với chính phủ số và kinh tế số tạo thành ba
trụ cột của một quốc gia số. Trong các phần tiếp theo, xã hội số được nhắc đến
theo nghĩa hẹp. Thế nào là chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm ? Điện thoại
di động thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số, vì vậy,
chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm trước hết phải trang bị phương tiện cho
người dân, thông qua việc thực hiện phổ cập điện thoại di động thông minh. Mỗi
người dân một điện thoại thông minh. Mỗi hộ gia đình một đường cáp quang.
Lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận
thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí cần ưu tiên chuyển
đổi số trước, bao gồm: Y tế, Giáo dục, Tài chính - Ngân hàng, Nông nghiệp,
Giao thông vận tải, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản xuất công
z4371370068109_69654c304ce14d2c344e2331826a029f.jpg
Công dân số là ai?
Chín yếu tố cấu thành công dân số là khả năng truy cập các nguồn thông
tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng
hóa trên mạng, chuẩn mực đạo đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm
lý trước các ảnh hưởng từ môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường
số, định danh và xác thực, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số.
Vào năm 2025, đại đa số người dân trên thế giới sẽ trải qua một sự thay đổi to
lớn chỉ trong vòng một thế hệ: Từ chỗ gần như không tiếp cận được thông tin đến
chỗ có thể truy cập tất cả thông tin trên thế giới thông qua điện thoại di động
thông minh. nghiệp.
Văn hóa số là gì.
Văn hóa trong xã hội thực hình thành qua hàng trăm năm, hàng nghìn
năm. Còn xã hội số mới chỉ đang hình thành trong vài chục năm trở lại đây. Vì
vậy, văn hóa số cũng mới chỉ đang hình thành, đó là các quy tắc ứng xử, chuẩn
mực đạo đức của con người trong môi trường số.


Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com