Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

Chuyển đổi số

Ngày 21/05/2023 09:33:51

 
CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ: TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỀ ÁN 06
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số
quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).
Mục tiêu của Đề án: Mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp
điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù
hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch
vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn
thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục
vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
Tương ứng với đó là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương
với các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể.
*Lợi ích mà người dân, doanh nghiệp được hưởng từ việc triển khai Đề án:
Khi Đề án 06 được triển khai, người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng rất
nhiều lợi ích. Đặc biệt, khi hệ thống định danh và xác thực điện tử được đưa vào
sử dụng sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành
chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử chỉ cần cung cấp, sốhóa
một lần. Mỗi người dân và doanh nghiệp được cung cấp tài khoản định danh điện
tử để phục vụ các giao dịch trên môi trường điện tử gắn với các hệ sinh thái chữ ký
số, hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử… tạo ra điều kiện cho công dânvà doanh
nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với các tổ chức tài chính,
ngân hàng, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử… kết nối, sử dụng các ứng dụng
của hệ thống định danh và xác thực điện tử thì các tài khoản ngườidùng đều
được xác thực đảm bảo đúng với danh tính của từng công dân tạo sự minh bạch,
góp phần trong công tác đấu tranh, phòng, chống rửa tiền, giảm gian lận và lừa đảo
trên không gian mạng.
Bên cạnh đó, định danh và xác thực điện tử cũng rất có ý nghĩa với lĩnh vực
thuế. Từ đây với mỗi mã số thuế cá nhân sẽ được gắn đúng cho công dân theo số
định danh cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp sẽ được gắn đúng theo pháp nhân
chịu trách nhiệm; qua đó làm giảm tối đa tình trạng trốn thuế, tránh thất thoát cho
ngân sách Nhà nước. Một lĩnh vực nữa sẽ được hưởng lợi từ hệ sinh thái số này đó
là bảo hiểm. Căn cứ theo từng số định danh cá nhân của công dân sẽ được cấpmã
bảo hiểm xã hội, mã bảo hiểm y tế giúp thông tin minh bạch, xác định được đúng
đối tượng được hưởng chính sách.
Những điều cần biết về định danh và xác thực điện tử:
Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc
hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử
của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định
danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển (cụ thể là ứng dụng VNEID). Khi
công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ được hưởng những lợi ích như:
Thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử
quốc gia) các thông tin cá nhân sẽ được tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form)
đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều
thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải
quyết; Có thể cung cấp, chia sẻ, đảm bảo chính xác thông tin của mình với bên thứ
3
thông qua quét mã QRcode hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên
thứ 3 đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử; Thay thế
CCCD vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng
dụng định danh điện tử quốc gia (giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻbảo hiểm y
tế,...); Thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo
hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền…).
Do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc
được Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý nên không thể giả mạo, đảm bảo
chính xác và duy nhất. Vì vậy, khi công dân thực hiện các giao dịch điện tửsẽ
thuận tiện và an toàn. Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng
định danh và xác thực điện tử, triển khai Đề án 06 thì việc đăng ký sử dụng tài
khoản định danh điện tử ngày càng cần thiết và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho
người dân.
Với vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu, Bộ Công an đã và đang tích cực phối
hợp với các bộ, ngành, địa phương đã đề ra lộ trình thực hiện Đề án 06 với mục
đích phát huy cao nhất giá trị của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án
sản xuất, cấp CCCD gắn chíp điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia, trên tinh
thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân, lấy người dân
và doanh nghiệp là trung tâm. Sự đồng thuận của các cấp, các ngành, cán bộ công
nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân cùng sự vào cuộc của
chính quyền các cấp trong quá trình triển khai thực hiện sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ
cũng như phát huy tối đa những lợi ích mà Đề án 06 mang lại cho đất nước, cho
nhân dân.

Chuyển đổi số

Đăng lúc: 21/05/2023 09:33:51 (GMT+7)

 
CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ: TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỀ ÁN 06
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số
quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).
Mục tiêu của Đề án: Mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp
điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù
hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch
vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn
thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục
vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
Tương ứng với đó là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương
với các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể.
*Lợi ích mà người dân, doanh nghiệp được hưởng từ việc triển khai Đề án:
Khi Đề án 06 được triển khai, người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng rất
nhiều lợi ích. Đặc biệt, khi hệ thống định danh và xác thực điện tử được đưa vào
sử dụng sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành
chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử chỉ cần cung cấp, sốhóa
một lần. Mỗi người dân và doanh nghiệp được cung cấp tài khoản định danh điện
tử để phục vụ các giao dịch trên môi trường điện tử gắn với các hệ sinh thái chữ ký
số, hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử… tạo ra điều kiện cho công dânvà doanh
nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với các tổ chức tài chính,
ngân hàng, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử… kết nối, sử dụng các ứng dụng
của hệ thống định danh và xác thực điện tử thì các tài khoản ngườidùng đều
được xác thực đảm bảo đúng với danh tính của từng công dân tạo sự minh bạch,
góp phần trong công tác đấu tranh, phòng, chống rửa tiền, giảm gian lận và lừa đảo
trên không gian mạng.
Bên cạnh đó, định danh và xác thực điện tử cũng rất có ý nghĩa với lĩnh vực
thuế. Từ đây với mỗi mã số thuế cá nhân sẽ được gắn đúng cho công dân theo số
định danh cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp sẽ được gắn đúng theo pháp nhân
chịu trách nhiệm; qua đó làm giảm tối đa tình trạng trốn thuế, tránh thất thoát cho
ngân sách Nhà nước. Một lĩnh vực nữa sẽ được hưởng lợi từ hệ sinh thái số này đó
là bảo hiểm. Căn cứ theo từng số định danh cá nhân của công dân sẽ được cấpmã
bảo hiểm xã hội, mã bảo hiểm y tế giúp thông tin minh bạch, xác định được đúng
đối tượng được hưởng chính sách.
Những điều cần biết về định danh và xác thực điện tử:
Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc
hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử
của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định
danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển (cụ thể là ứng dụng VNEID). Khi
công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ được hưởng những lợi ích như:
Thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử
quốc gia) các thông tin cá nhân sẽ được tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form)
đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều
thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải
quyết; Có thể cung cấp, chia sẻ, đảm bảo chính xác thông tin của mình với bên thứ
3
thông qua quét mã QRcode hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên
thứ 3 đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử; Thay thế
CCCD vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng
dụng định danh điện tử quốc gia (giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻbảo hiểm y
tế,...); Thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo
hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền…).
Do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc
được Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý nên không thể giả mạo, đảm bảo
chính xác và duy nhất. Vì vậy, khi công dân thực hiện các giao dịch điện tửsẽ
thuận tiện và an toàn. Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng
định danh và xác thực điện tử, triển khai Đề án 06 thì việc đăng ký sử dụng tài
khoản định danh điện tử ngày càng cần thiết và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho
người dân.
Với vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu, Bộ Công an đã và đang tích cực phối
hợp với các bộ, ngành, địa phương đã đề ra lộ trình thực hiện Đề án 06 với mục
đích phát huy cao nhất giá trị của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án
sản xuất, cấp CCCD gắn chíp điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia, trên tinh
thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân, lấy người dân
và doanh nghiệp là trung tâm. Sự đồng thuận của các cấp, các ngành, cán bộ công
nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân cùng sự vào cuộc của
chính quyền các cấp trong quá trình triển khai thực hiện sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ
cũng như phát huy tối đa những lợi ích mà Đề án 06 mang lại cho đất nước, cho
nhân dân.

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com