Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

Chuyển đổi số trong xã hội là gì

Ngày 04/12/2023 15:32:09

 z4214642895802_f4c399a7386dc1852ca027468fa3fb51.jpg 

CHUYÊN MC CHUYN ĐỔI S:

Bài: Chuyển đổi số trong hội gì?

 

 

 

 

Chuyển đổi s trong hi nhm hình thành hi s. hi s, xét theo

nghĩa rộng, bao trùm lên mi hoạt động của con người. Động lc chính ca

hi s công ngh s, da trên s tăng trưởng thông tin, d liu mt cách

nhanh chóng, làm thay đổi mi khía cnh ca t chc hi, t chính ph, kinh

tế cho tới người dân. hi số, xét theo nghĩa hẹp, gm công dân s văn hóa

số. Theo nghĩa này, hội s, cùng vi chính ph s kinh tế s to thành ba

tr ct ca mt quc gia s. Trong các phn tiếp theo, hi s được nhắc đến

theo nghĩa hẹp. Thế nào chuyển đổi s lấy người dân trung tâm ? Điện thoi

di động thông minh phương tiện chính của người dân trong thế gii s, vy,

chuyển đổi s lấy người dân trung tâm trước hết phi trang b phương tiện cho

người dân, thông qua vic thc hin ph cập điện thoại di động thông minh. Mi

người dân một điện thoi thông minh. Mi h gia đình một đường cáp quang.

Lĩnh vực tác động hi, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhn

thc nhanh nht, mang li hiu qu, giúp tiết kim chi phí cần ưu tiên chuyển

đổi s trước, bao gm: Y tế, Giáo dc, Tài chính - Ngân hàng, Nông nghip,

Giao thông vn tải, Năng lượng, Tài nguyên Môi trường, Sn xut công

nghip.

Công dân s ai ?

Chín yếu t cu thành công dân s kh năng truy cập các ngun thông

tin s, kh năng giao tiếp trong môi trường s, k năng số bản, mua bán hàng

hóa trên mng, chun mực đạo đức trong môi trường s, bo v th cht tâm

trước các nh hưởng t môi trường s, quyn trách nhiệm trong môi trường

số, định danh xác thc, d liu nhân quyền riêng trong môi trường s.

Vào năm 2025, đại đa số người dân trên thế gii s tri qua mt s thay đổi to

ln ch trong vòng mt thế h: T ch gần như không tiếp cận được thông tin đến

ch th truy cp tt c thông tin trên thế giới thông qua điện thoại di động

thông minh.


 

Văn hóa số ?

Văn hóa trong hội thực hình thành qua hàng trăm năm, hàng nghìn

năm. Còn hội s mi ch đang hình thành trong vài chục năm trở lại đây.

vậy, văn hóa số cũng mới ch đang hình thành, đó các quy tắc ng x, chun

mực đạo đức của con người trong môi trường s

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển đổi số trong xã hội là gì

Đăng lúc: 04/12/2023 15:32:09 (GMT+7)

 z4214642895802_f4c399a7386dc1852ca027468fa3fb51.jpg 

CHUYÊN MC CHUYN ĐỔI S:

Bài: Chuyển đổi số trong hội gì?

 

 

 

 

Chuyển đổi s trong hi nhm hình thành hi s. hi s, xét theo

nghĩa rộng, bao trùm lên mi hoạt động của con người. Động lc chính ca

hi s công ngh s, da trên s tăng trưởng thông tin, d liu mt cách

nhanh chóng, làm thay đổi mi khía cnh ca t chc hi, t chính ph, kinh

tế cho tới người dân. hi số, xét theo nghĩa hẹp, gm công dân s văn hóa

số. Theo nghĩa này, hội s, cùng vi chính ph s kinh tế s to thành ba

tr ct ca mt quc gia s. Trong các phn tiếp theo, hi s được nhắc đến

theo nghĩa hẹp. Thế nào chuyển đổi s lấy người dân trung tâm ? Điện thoi

di động thông minh phương tiện chính của người dân trong thế gii s, vy,

chuyển đổi s lấy người dân trung tâm trước hết phi trang b phương tiện cho

người dân, thông qua vic thc hin ph cập điện thoại di động thông minh. Mi

người dân một điện thoi thông minh. Mi h gia đình một đường cáp quang.

Lĩnh vực tác động hi, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhn

thc nhanh nht, mang li hiu qu, giúp tiết kim chi phí cần ưu tiên chuyển

đổi s trước, bao gm: Y tế, Giáo dc, Tài chính - Ngân hàng, Nông nghip,

Giao thông vn tải, Năng lượng, Tài nguyên Môi trường, Sn xut công

nghip.

Công dân s ai ?

Chín yếu t cu thành công dân s kh năng truy cập các ngun thông

tin s, kh năng giao tiếp trong môi trường s, k năng số bản, mua bán hàng

hóa trên mng, chun mực đạo đức trong môi trường s, bo v th cht tâm

trước các nh hưởng t môi trường s, quyn trách nhiệm trong môi trường

số, định danh xác thc, d liu nhân quyền riêng trong môi trường s.

Vào năm 2025, đại đa số người dân trên thế gii s tri qua mt s thay đổi to

ln ch trong vòng mt thế h: T ch gần như không tiếp cận được thông tin đến

ch th truy cp tt c thông tin trên thế giới thông qua điện thoại di động

thông minh.


 

Văn hóa số ?

Văn hóa trong hội thực hình thành qua hàng trăm năm, hàng nghìn

năm. Còn hội s mi ch đang hình thành trong vài chục năm trở lại đây.

vậy, văn hóa số cũng mới ch đang hình thành, đó các quy tắc ng x, chun

mực đạo đức của con người trong môi trường s

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com